Käytetään perustuksen tukena jo olemassa olevia valmiita perustuskiviä