Kiinnitykset kallioon ja muihin kiinteisiin
paikkoihin.