Tässä tapauksessa tehtiin valuperustus myös terassille.